გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022 წლის სხდომის ოქმიN06

გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022 წლის სხდომის ოქმიN05

გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022 წლის სხდომის ოქმიN04

გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022 წლის სხდომის ოქმიN03

გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022 წლის სხდომის ოქმი N02

გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2020 წლის სხდომის ოქმი N2
გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2020 წლის სხდომის ოქმი N1

გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2019 წლის სხდომის ოქმი N5
გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2019 წლის სხდომის ოქმი N4
გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2019 წლის სხდომის ოქმი N3
გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2019 წლის სხდომის ოქმი N2
გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2019 წლის სხდომის ოქმი N1

გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018 წლის სხდომის ოქმი N3
გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018 წლის სხდომის ოქმი N2
გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018 წლის სხდომის ოქმი N1