ქედის ,,ქალთა ოთახის" მენეჯერი თეა შარაშიძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ 3 დღიან ტრენინგზე იმყოფება ლოპოტაზე.

ტრენინგის მიზანია ,,ქალთა ოთახების" საქმიანობის გაცნობა და საქმიანობის გაძლიერების ხელშეწყობა.

გენდერული თანასწორობის საკანონმდებლო ჩარჩო, ადგილობრივი და საერთაშორისო ვალდებულებები, გენდერული სტატისტიკა და ინფორმაციის მართვა, საჭიროებების კვლევის მეთოდოლოგია და შედეგების მენეჯმენტი - ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე აუდიტორიას ფასილიტაციას მაია კუპრავა და მამუკა გაჩეჩილაძე უწევენ.

შეხვედრაზე, ასევე აჭარის რეგიონის ,,ქალთა ოთახის" მენეჯერებს, გააცნობენ პროექტის ფარგლებში შემუშავებულ სახელმძღანელო დოკუმენტს, რაც შეუწყობს ხელს ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად, შინაარსობრივი და სტრუქტურული საკითხების უკუკავშირს.