ქედის მუნიციპალიტეტში ,,არა ძალადობის" 16 დღიანი საინფორმაციო კამპანია ოფიციალურად დასრულდა. დღეს, გენდერული საბჭოს წევრებმა საინფორმაციო ფლაერები მერის წარმომადგენლებს, მუნიციპალურ ორგანიზაციებსა და საზოგადოების წევრებს დაურიგეს, რომლის მიზანი იყო ინფორმირება ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე, ძალადობის მსხვერპლთათვის იურიდიული დახმარების სერვისების შესახებ და ა. შ.

ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანია მსოფლიოში 1991 წლიდან იმართება და მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში არსებული გამოწვევების აქტუალიზაციას.

ღონისძიება ქედის ,,ქალთა ოთახის" ორგანიზებით გაიმართა.