საკრებულოს აპარატის დამხმარე მოსამსახურე

შრომითი ხელშეკრულებით დასამქებული პირები


მდივან-რეფერენტი - თეონა ჯინჭარაძე

მძღოლი - ავთანდილ თურმანიძე

დამლაგებელი - ქეთევან მელაძე-პაპუნიძე

ოპერატორი - დავით სურმანიძე