საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო განყოფილება

განყოფილების უფროსი - ჰამიდა ზოიძე
მობ: 595 50 63 86

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში - ნონა ბერიძე
მობ: 595 08 41 15

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში - ნონა თებიძე
მობ: 599 85 13 76
ტელ: 0425 25 00 94