ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურესების საკითხების კომისიის ოქმი N2

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურესების საკითხების კომისიის ოქმი N1