საკრებულოს სხდომის ოქმები საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმები
ოქმი N1 ოქმი N1
ოქმი N2 ოქმი N2
ოქმი N3 ოქმი N3
ოქმი N4 ოქმი N4
ოქმი N5 ოქმი N5
ოქმი N6 ოქმი N6
ოქმი N7 ოქმი N7
ოქმი N8 ოქმი N8
ოქმი N9 ოქმი N9

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმები სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ოქმები
ოქმი N1 ოქმი N1
ოქმი N2
ოქმი N3
ოქმი N4
ოქმი N5

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმები სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმები
ოქმი N1 ოქმი N1
ოქმი N2
ოქმი N3

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურესების საკითხების კომისიის ოქმები
ოქმი N1