ამირან ბერიძე - სოფელი წონიარისი, 2 ოთახი - 4 ადგილი. მობ: 555 31 15 47

გოდერძი ბერიძე - სოფელი წონიარისი, 2 ოთახი - 4 ადგილი. მობ: 577 52 97 68

ლადო შავიშვილი - სოფელი ვაიო, 2 ოთახი - 5 ადგილი. მობ: 599 78 36 59

ბადრი შავიშვილი - სოფელი ვაიო, 3 ოთახი - 6 ადგილი. მობ: 599 98 49 60