ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/05 მორიგი სხდომა (EN)

მიმდინარე წლის 19 მაისს 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/05 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სააქტო დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/04 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/04 რიგგარეშე სხდომა (EN)

მიმდინარე წლის 31 მარტს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/04 რიგგარეშე სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ რიგგარეშე სხდომა გამართა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ რიგგარეშე სხდომა გამართა (EN)

2020 წლის 28 თებერვალს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული ხუთი საკითხი განიხილეს.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/03 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/03 რიგგარეშე სხდომა (EN)

მიმდინარე წლის 28 თებერვალს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/02 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა (EN)

2020 წლის 14 თებერვალს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი №01-06/02 სხდომა გამართა, საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ოთხი საკითხი განიხილეს.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/02 მორიგი სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/02 მორიგი სხდომა (EN)

მიმდინარე წლის 14 თებერვალს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/02 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის N01-06/01 მორიგი სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის N01-06/01 მორიგი სხდომა (EN)

მიმდინარე წლის 31 იანვარს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/01 რიგგარეშე სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/20 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/20 რიგგარეშე სხდომა (EN)

მიმდინარე წლის 27 დეკემბერს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/20 რიგგარეშე სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/19 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/19 რიგგარეშე სხდომა (EN)

მიმდინარე წლის 13 დეკემბერს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/19 რიგგარეშე სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები