მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭომ 2023 წლის 6 დეკმებრს სხდომაზე ქედისმუნიციპალიტეტის მოქალაქეების მიერ წარდგენილი იდეები განიხილა, შემოსული 138 განაცხადიდან, 126 საპროექტო იდეაზე დადებითი რეკომენდაცია გასცა.
შესაბამისად ხმის მიცემა, რომელიც 8, 9 და 10 დეკემბერს გაიმართება, 126 იდეით იქნება წარმოდგენილი.