ანონსი - საკრებულოს N01-06/18 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/18 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/18 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2023 წლის 8 დეკემბერს 15:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.

დღის წესრიგი და საკითხები 

 

 

 

მონაწილეობითი ბიუჯეტის იდეების კენჭისყრა 8, 9 და 10 დეკემბერს გაიმართება (EN)

მონაწილეობითი ბიუჯეტის იდეების კენჭისყრა 8, 9 და 10 დეკემბერს გაიმართება (EN)

მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭომ 2023 წლის 6 დეკმებრს სხდომაზე ქედისმუნიციპალიტეტის მოქალაქეების მიერ წარდგენილი იდეები განიხილა, შემოსული 138 განაცხადიდან, 126 საპროექტო იდეაზე დადებითი რეკომენდაცია გასცა.
შესაბამისად ხმის მიცემა, რომელიც 8, 9 და 10 დეკემბერს გაიმართება, 126 იდეით იქნება წარმოდგენილი.
 
 
 
 
ქედაში, საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2023-2024 და საქართველოს სასკოლო ლიგა 2023-2024 შესარჩევი მუნიციპალური თამაშები დაიწყო (EN)

ქედაში, საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2023-2024 და საქართველოს სასკოლო ლიგა 2023-2024 შესარჩევი მუნიციპალური თამაშები დაიწყო (EN)

დღეს, მაგიდის ჩოგბურთში ოლიმპიადა ქედის მუნიციპალიტეტის მერისის, ვაიოს, უჩხითის და დოლოგნის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის გაიმართა. 
 
 მაგიდის ჩოგბურთში გუნდური პირველობა და ინდივიდუალური პირველობა ვაიოს საჯარო სკოლამ მოიპოვა.

ანონსი - საკრებულოს N01-06/17 მორიგი სხდომა (EN)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/17 მორიგი სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/17 მორიგი სხდომა გაიმართება 2023 წლის 24 ნოემბერს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.

დღის წესრიგი და საკითხები 

 

ქედაში,  2024 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა (EN)

ქედაში, 2024 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტში, 2024 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა. მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 25 467 800 ლარით განისაზღვრა, რომელიც 2023 წლის საწყის ბიუჯეტთან შედარებით 3 000 000 ლარით გაიზარდა. 


საკრებულომ 2024 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო (EN)

საკრებულომ 2024 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო (EN)

2023 წლის 17 ნოემბერს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/16 რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს სიითი შემადგენლობის 21 წევრიდან 15 ესწრებოდა. საკრებულოს სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო „„ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე.

საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ერთი საკითხი განიხილეს.

 

2024 წლის ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა (EN)

2024 წლის ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა (EN)

2023 წლის 17 ნოემბერს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/16 რიგგარეშე სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით 2024 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება 2023 წლის 20 ნოემბრის 13:00 საათზე, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზი (დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, მეორე სართული).

დაინტერესებულ პირებს მოსაზრებების წარდგენა შეუძლიათ საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში, 2023 წლის 21 ნოემბრის 18:00 საათამდე.

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/16 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/16 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/16 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2023 წლის 17 ნოემბერს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.

დღის წესრიგი