ქედის მუნიციპალიტეტში „მონაწილეობითი ბიუჯეტის“ პროგრამის ფარგლებში საინფორმაციო კამპანია გრძელდება.

იდეების რეგისტრაცია 20 მაისიდან დაიწყება და 10 ივნისამდე გაგრძელდება.

მონაწილეობის მიღება 14 წლის ასაკიდან მოქალაქეს შეუძლია.

მონაწლეობით ბიუჯეტი საშუალებას აძლევს თითოეულ მოქალაქეს, თავად გადაწყვიტოთ, თუ რა პროექტი განახორციელოს სოფელში.

გაითვალისწინეთ, რომ:

თითოეული საპროექტო იდეა არ უნდა აღემატებოდეს თქვენი სოფლისთვის განკუთვნილ თანხას.

საპროექტო იდეა უნდა შედიოდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაში.

პროექტის იდეა მიზნად უნდა ისახავდეს საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნას.

პროექტის იდეა არ უნდა იყოს ორიენტირებული ერთი პირის, ან ბიზნეს ინტერესებზე.

საკუთარი იდეის დარეგისტრირება შესაძლებელია ელექტრონულად

განაცხადის ფორმა

პროექტები ქედის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინასდება, რომლისთვისაც 1 500 000 ლარია გამოყოფილი.

სია

პროექტი ხორციელდება გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით.