ქედის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანომ - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭომ მორიგი სხდომა გამართა.

იხილეთ ოქმი