საკრებულოს სხდომის ოქმები 2019 წელი
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N01-06/05 მორიგი სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N01-06/04 რიგგარეშე სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N01-06/03 მორიგი სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N01-06/02 მორიგი სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N01-06/01 რიგგარეშე სხდომის ოქმი
Facebook Twitter
დისქლაიმერი
ქედის მუციპალიტეტის ვებგვერდი განახლდა ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის "ქედა ლიდერი" ფარგლებში რომელსაც ახორციელებს CENN. ვებგვერდზე გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და არ ასახავს ევროკავშირის და CENN-ის ოფიციალურ პოზიციას, თუკი აღნიშნული არ არის მითითებული.