საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო განყოფილება
განყოფილების უფროსი - ჰამიდა ზოიძე
მობ: 595 50 63 86

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში - ნონა ბერიძე
მობ: 595 08 41 15

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში - ნონა თებიძე
მობ: 599 85 13 76
ტელ: 0425 25 00 94
Facebook Twitter
დისქლაიმერი
ქედის მუციპალიტეტის ვებგვერდი განახლდა ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის "ქედა ლიდერი" ფარგლებში რომელსაც ახორციელებს CENN. ვებგვერდზე გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და არ ასახავს ევროკავშირის და CENN-ის ოფიციალურ პოზიციას, თუკი აღნიშნული არ არის მითითებული.