აპარატი
აპარატის უფროსი
მუხრან სალაძე
მობ: 595 50 62 51
საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო განყოფილება
განყოფილების უფროსი - ჰამიდა ზოიძე
მობ: 595 50 63 86
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საკრებულოს კომისიებთან ურთიერთობის საკითხებში
ციური ზაქარაძე  
საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი
მობ.: 599 85 13 74
დამხმარე მოსამსახურეეები
დამხმარე მოსამსახურეეები - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები
დისქლაიმერი
ქედის მუციპალიტეტის ვებგვერდი განახლდა ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის "ქედა ლიდერი" ფარგლებში რომელსაც ახორციელებს CENN. ვებგვერდზე გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და არ ასახავს ევროკავშირის და CENN-ის ოფიციალურ პოზიციას, თუკი აღნიშნული არ არის მითითებული.