• სოფ. უჩხითის მედდა - მზისადარ მანველიძე, მობ.: 591 95 05 80
  • სოფ. ნამლისევის მედდა - ია ბოლქვაძე, მობ.: 557 68 62 25
  • სოფ. ქვ. ბზუბზუს მედდა - თამარ ხაბაზი, მობ.: 595 91 46 17
  • სოფ. ზ. ბზუბზუს მედდა - ირმა შოთაძე, მობ.: 593 20 85 31
  • სოფ. მილისის მედდა - ციალა ზაქარიაძე, მობ.: 599 23 10 74
  • სოფ. ზუნდაგის მედდა - გული ვარშანიძე, მობ.: 593 14 90 11
  • სოფ. ზ. მახუნცეთის მედდა - ცირა დიასამიძე, მობ.: 558 72 49 88