ანონსი - საკრებულოს N01-06/15 მორიგი სხდომა

ანონსი - საკრებულოს N01-06/15 მორიგი სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/15 მორიგი სხდომა გაიმართება 2022 წლის 30 სექტემბერს 11:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

 

 

შეხვედრა ნატოს საინფორმაციო ცენტრთან

შეხვედრა ნატოს საინფორმაციო ცენტრთან

  ქედაში ,,საინფორმაციო ცენტრმა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“ საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა.

საკრებულოში რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

საკრებულოში რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

2022 წლის 20 სექტემბერს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/14 რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს სიითი შემადგენლობის 21 წევრიდან 16 ესწრებოდა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ექვსი საკითხი განიხილეს.

 

ნამეფვარის მიმართულებით გზის მოწყობა დაიწყო

ნამეფვარის მიმართულებით გზის მოწყობა დაიწყო

  ქედის მუნიციპალიტეტში მონაწილეობითი ბიუჯეტის ფარგლებში ახო-ჩეტკიძეების მოსახლეობის გადაწყვეტილებით მთა ნამეფვარის მიმართულებით საავტომობილო გზის მოწყობა დაიწყო.

ანონსი - საკრებულოს N01-06/14 რიგგარეშე სხდომა

ანონსი - საკრებულოს N01-06/14 რიგგარეშე სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/14 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2022 წლის 19 სექტემბერს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

 

 

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე სამი საკითხი განიხილეს

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე სამი საკითხი განიხილეს

2022 წლის 26 აგვისტოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/13 მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს სიითი შემადგენლობის 21 წევრიდან 19 ესწრებოდა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამი საკითხი განიხილეს.

საკრებულომ პირველ საკითხად განიხილა და ხმათა უმრავლესობით მისცა მერს თანხმობა ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით, ვადით, სასყიდლიანი აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე, რომელიც ითვალისიწნებს სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე 652 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  (ს/კ 21.01.37.859) აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადით, სასყიდლიანი აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე საჯარო აუქციონის გამოცხადებას.

საკრებულომ მეორე და მესამე საკითხად განიხილა და მოიწონა ქედის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალო ვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი და ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის II  კვარტლის შესრულების ანგარიში.

 

 

 

 

ეტალონი 2022

ეტალონი 2022

,,ეტალონი“ 2022 - ში ქედის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის საჯარო სკოლის მოსწავლე გიორი ჩხიკვაძემ პირველი ადგილი 76 ქულით 6 წუთსა და 57 წამში მოიპოვა.

ანონსი - საკრებულოს N01-06/13 მორიგი სხდომა

ანონსი - საკრებულოს N01-06/13 მორიგი სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/13 მორიგი სხდომა გაიმართება 2022 წლის 26 აგვისტოს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.