ანონსი - საკრებულოს N01-06/17 რიგგარეშე სხდომა

ანონსი - საკრებულოს N01-06/17 რიგგარეშე სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/17 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2020 წლის 22 დეკემბერს, 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში. 
მისამართი: დაბა ქედა, მ.კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები

 

 

 

ა ნ ო ნ ს ი

ა ნ ო ნ ს ი

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ,,თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების" კომისიის მორიგი  სხდომა გაიმართება 2020 წლის 22-23 დეკემბერს, დღის 11 საათიდან.

მისამართი: დაბა ქედა, კოსტავას ქ. N 3 (ადმინისტრაციული შენობის მესამე სართული);

იხილეთ დღის წესრიგი

ქედაში 10 დამსახურებულ მოღვაწეს საპატიო წოდება მიანიჭეს

ქედაში 10 დამსახურებულ მოღვაწეს საპატიო წოდება მიანიჭეს

ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მიმნიჭებელმა საბჭომ, 6 - ,,საპატიო ქედელი", 3 - ,,დამსახურებული მოღვაწე" და 1 ,,ქედის საპატიო მოქალაქე" აირჩია.

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა

საკრებულოს წევრებმა მხარი დაუჭირეს „ „ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტს.

ხოლო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო „ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე.

ანონსი - საკრებულოს N01-06/16 მორიგი სხდომა

ანონსი - საკრებულოს N01-06/16 მორიგი სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/16 მორიგი სხდომა გაიმართება 2020 წლის 4 დეკემბერს, 11:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში. 
მისამართი: დაბა ქედა, მ.კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული.

 

 

 

საკრებულოში N01-06/15 რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

საკრებულოში N01-06/15 რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

2020 წლის 30 ნოემბერს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე №01-06/15 სხდომაზე, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე შუქრი თურმანიძე უძღვებოდა საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ერთი საკითხი განიხილეს.

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაიწყო

ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაიწყო

მიმდინარე წლის 13 ნოემბერს ქედის მუნიციპალიტეტის მერმა საკრებულოს განსახილველად 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი წარუდგინა.

დაინტერესებულ პირებს ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით მოსაზრების წარდგენა შეუძლიათ გამოქვეყნებიდან 2020 წლის 23 ნოემბრის დღის 18:00 საათამდე, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში.

საკრებულომ კომისიებში განხილვების შემდგომ ბიუჯეტის პროექტი შენიშვნებით მერს 25 ნოემბრამდე უნდა დაუბრუნოს.

 

დანდალოში 3 ოჯახთან დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდი მოეწყო

დანდალოში 3 ოჯახთან დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდი მოეწყო

შიდა საუბნო გზების მოწესრიგების ფარგლებში, სოფელ დანდალოში მორიგი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი დასრულდა.

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მორიგ სხდომაზე 5 საკითხი განიხილა

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მორიგ სხდომაზე 5 საკითხი განიხილა

საკრებულოს მორიგ №01-06/14 სხდომაზე დამტკიცდა ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესი, რომლითაც შეიქმნა მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმები, რაც ერთმნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს აღნიშნული საკითხის მოწესრიგებას.