ქედის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს:

ღია კონკურს შემდეგ პოზიციებზე:

ა) მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების საკითხებში (1 საშტატო ერთეული);

ბ) მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალური უზრუნველყოფის საკითხებში (1 საშტატო ერთეული);

გ) მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტიქიის საკითხებში (1 საშტატო ერთეული).

დახურული კონკურს შემდეგ პოზიციებზე:

ა) მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გენდერული თანასწორობის საკითხებში (1 საშტატო ერთეული);

ბ) მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი (1 საშტატო ერთეული);

გ) საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი (1 საშტატო ერთეული).

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ www.hr.gov.ge-ზე.