1 მარტს, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ,,თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის" მორიგი სხდომა გაიმართა.

სხდომას მერის მოადგილე მამუკა ფარტენაძე თავმჯდომარეობდა.

დღის-წესრიგით კომისიამ 29 საკითხი განიხილა. მათგან : 18 დაებითად გადაწყდა.

კომისიაში სულ 9 წევრია, მათგან 2 მოწვეული.