როლანდ ბერიძე

პირველი მოადგილე

როლანდ ბერიძე

მამუკა ფარტენაძე

მოადგილე

მამუკა ფარტენაძე