სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

დავით გოგუაძე

ტელ: 0 425 25 00 26

მობ: 595 50 63 79

ელ-ფოსტა: keda4141@gmail.com