ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი

სულიკო ბოლქვაძე

ტელ: 0 425 25 00 13

მობ: 599 85 12 11

ელ-ფოსტა: suliko.ekonomika@gmail.com

შესყიდვების განყოფილების უფროსი

გივი დევაძე

ტელ.: 0 425 25 00 14

მობ: 599 85 13 00

ელ-ფოსტა: kedatenderi@gmail.com

ქონების მართვის განყოფილების უფროსი

თემურ ბერიძე

ტელ.: 0 425 25 00 17

მობ: 599 85 12 92

ელ-ფოსტა: t.beridzeqeda1@gmail.com