ადმინისტრაციის უფროსი

ბადრი სურმანიძე

ტელ.: 0 425 25 00 06

მობ.: 599 85 12 12

ელ-ფოსტა: kedabadri@gmail.com

იურიდიული და საკადრო საკითხთა განყოფილების უფროსი

სულიკო ჩხიკვაძე

ტელ.: 0 425 25 00 09

მობ: 599 85 13 77

ელ-ფოსტა: gubati85@gmail.com

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

სოფიო ხაბაზი

მობ: 599 85 12 21

ელ-ფოსტა: sofio.khabazi@gmail.com

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

ზებური სურმანიძე

მობ: 595 08 41 18

ელ-ფოსტა: zsurmanidze62@gmail.com

საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

დავით ანანიძე

ტელ: 0 425 25 00 25

მობ: 595 08 41 20

ელ-ფოსტა: davit-ananidze@gmail.com