სამანდატო,საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისის ოქმი N8

სამანდატო,საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისის ოქმი N7

სამანდატო,საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისის ოქმი N6

სამანდატო,საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისის ოქმი N5

სამანდატო,საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისის ოქმი N4

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ოქმი N3

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ოქმი N2

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ოქმი N1