საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N6

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N5

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N4

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N3

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N2

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N1