· Medical assistant in Kuchula – Nani Dumbadze; Mob: 558 37 88 43

· Medical assistant in Medzibna – Natalia Khabadze; Mob: 577 10 16 38

· Medical assistant in Goginidzeebi – Nana Shervashidze; Mob: 555 23 38 46