ანონსი - საკრებულოს N01-06/14 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/14 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/14 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2022 წლის 19 სექტემბერს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

 

 

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე სამი საკითხი განიხილეს (EN)

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე სამი საკითხი განიხილეს (EN)

2022 წლის 26 აგვისტოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/13 მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს სიითი შემადგენლობის 21 წევრიდან 19 ესწრებოდა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამი საკითხი განიხილეს.

საკრებულომ პირველ საკითხად განიხილა და ხმათა უმრავლესობით მისცა მერს თანხმობა ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით, ვადით, სასყიდლიანი აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე, რომელიც ითვალისიწნებს სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე 652კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  (ს/კ 21.01.37.859) აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადით, სასყიდლიანი აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე საჯარო აუქციონის გამოცხადებას.

საკრებულომ მეორე და მესამე საკითხად განიხილა და მოიწონა ქედის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალო ვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი და ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის II  კვარტლის შესრულების ანგარიში.

 

 

 

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/13 მორიგი სხდომა (EN)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/13 მორიგი სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/13 მორიგი სხდომა გაიმართება 2022 წლის 26 აგვისტოს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

 

 

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებები დაამტკიცეს (EN)

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებები დაამტკიცეს (EN)

2022 წლის 17 აგვისტოს, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/12 რიგგარეშე სხდომაზე, საკრებულოს წევრებმა ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებები დაამტკიცეს, რომლის მიხედვითაც ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 1 152 200 ლარით გაიზარდა. სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა და მას საკრებულოს 14 წევრი ესწრებოდა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ოთხი საკითხი განიხილეს.

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/12 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/12 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/12 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2022 წლის 17 აგვისტოს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

 

 

საკრებულოს N01-06/11 მორიგ სხდომაზე ექვსი საკითხი განიხილეს (EN)

საკრებულოს N01-06/11 მორიგ სხდომაზე ექვსი საკითხი განიხილეს (EN)

2022 წლის 29 ივლისს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/11 მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს 21 წევრიდან 17 ესწრებოდა. საკრებულოს წევრებმა ექვსი საკითხი განიხილეს.

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/11 მორიგი სხდომა (EN)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/11 მორიგი სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/11 მორიგი სხდომა გაიმართება 2022 წლის 29 ივლისს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

 

 

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე  2023-2026 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი განიხილეს (EN)

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი განიხილეს (EN)

2022 წლის 22 ივნისს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/10 მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს 21 წევრიდან 18 ესწრებოდა.

საკრებულოს წევრებმა მორიგ სხდომაზე ქედის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი განიხილეს, რომელიც დამსწრეთა აბსოლიტური უმრავლესობით იქნა მიღებული.

სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი განიხილეს.

ანონსი - საკრებულოს N01-06/10 მორიგი სხდომა (EN)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/10 მორიგი სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/10 მორიგი სხდომა გაიმართება 2022 წლის 24 ივნისს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებები განიხილეს (EN)

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებები განიხილეს (EN)

2022 წლის 15 ივნისს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/09 რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს 21 წევრიდან 19 ესწრებოდა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ერთი საკითხი განიხილეს.

საკრებულომ სხდომაზე დამსწრე წევრთა აბსოლიტური უმრავლესობის მხარდაჭერით მიიღო „ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი, რომლითაც ადგილობრივი ბიუჯეტი 1 720 000 ლარით გაიზარდა.