საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე 2023 წლის ბიუჯეტის ცვლილებები დაამტკიცეს (EN)

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე 2023 წლის ბიუჯეტის ცვლილებები დაამტკიცეს (EN)

2023 წლის 10 მარტს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/04 რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს სიითი შემადგენლობის 21 წევრიდან 16 ესწრებოდა. საკრებულოს წევრებმა 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტში ცვლილებები დამტკიცეს.

სხდომაზე ერთხმად იქნა მიღებული „ქედის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი, რომლითაც ინფრასტრუქტურული შესყიდვების შედეგად არსებული ეკონომიის ხარჯზე, სხვა ახალი ღონისძიებების დაფინანსება გახდება შესაძლებელი. ასევე მიმდინარე ცვლილებებით ქედის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი 242 564 ლარით შემცირდა.

 

 

 

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/04 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/04 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/04 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2023 წლის 10 მარტს 14:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რიგგარეშე სხდომა გაიმართა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რიგგარეშე სხდომა გაიმართა (EN)

2023 წლის 1 მარტს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/03 რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს სიითი შემადგენლობის 21 წევრიდან 15 ესწრებოდა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი განიხილეს.

ანონსი - საკრებულოს N01-06/03 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/03 რიგგარეშე სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/03 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2023 წლის 1 მარტს 15:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

 

 

საკრებულოში N01-06/02 მორიგი სხდომა გაიმართა (EN)

საკრებულოში N01-06/02 მორიგი სხდომა გაიმართა (EN)

2023 წლის 24 თებერვალს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/02 მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს სიითი შემადგენლობის 21 წევრიდან 15 ესწრებოდა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი განიხილეს.

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/02 მორიგი სხდომა (EN)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/02 მორიგი სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/02 მორიგი სხდომა გაიმართება 2023 წლის 24 თებერვალს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2023 წლის პირველი სხდომა გაიმართა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2023 წლის პირველი სხდომა გაიმართა (EN)

2023 წლის 27 იანვრის ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/01 მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს სიითი შემადგენლობის 21 წევრიდან 15 ესწრებოდა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ხუთი საკითხი განიხილეს.

 

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/01 მორიგი სხდომა (EN)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/01 მორიგი სხდომა (EN)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/01 მორიგი სხდომა გაიმართება 2023 წლის 27 იანვარს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.