ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიის №3 სხდომაზე „ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობაზე დახურული კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 04 აპრილის №40 ბრძანებით საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად დახურული კონკურსის შეფასების ეტაპის (ზეპირი დავალება) ჩატარებისა და შედეგების შესახებ იმსჯელეს.

საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსის პოზიციაზე წარმოდგენილი განცხადებების გადარჩევის შედეგების მიხედვით, კონკურსის შეფასების ეტაპზე - ზეპირი დავალება დაშვებულ იქნა 1 კონკურსანტი, რომელმაც ამავე კომისიის მიერ განსაზღვრულ დროში გაიარა რეგისტრაცია.

კონკურსანტმა შეფასების ეტაპზე - ზეპირი დავალება დააგროვა 26 ქულა.