ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარმოდგენილი 2020 წლის ადგლიობრივი ბიუჯეტი განახლებული სახით

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების წარდგენა შეუძლიათ 2019 წლის 19 დეკემბერს დღის 17:30 საათამდე საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში.