ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/19 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2022 წლის 14 ნოემბერს 16:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.